Procedura realizacji innowacji pedagogicznej
Tematyka: Nauczanie   

Od września 2017 roku realizacja innowacji pedagogicznej w szkole, placówce oświatowej nie jest już określona ramami prawnymi, dlatego warto wprowadzić wewnętrzszkolne uregulowania, które określą zasady postępowania i zadania nauczycieli i dyrektora szkoły w tym zakresie.

Proponowana publikacja zawiera:

  1. Zarządzenie dyrektora szkoły
  2. Procedurę realizacji innowacji pedagogicznej
  3. Zgłoszenie innowacji pedagogicznej
  4. Kartę informacyjną innowacji pedagogicznej 
  5. Deklarację gotowości prowadzenia innowacji pedagogicznej 
  6. Ewaluację innowacji pedagogicznej – przykładowy arkusz
  7. Wzór uchwały rady pedagogicznej 
  8. Pismo do organu prowadzącego w sprawie dodatkowych środków 
  9. Szkolny Rejestr Innowacji 

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej.

Ilość stron: 19

ISBN: 978-83-66440-01-2

Autor: Magdalena Bogusławska

 

Faktura za publikację wystawiana jest w formie elektronicznej.

45,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo