Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Tematyka: Kadry, Kontrola Zarządcza   

Proponowana publikacja zawiera aktualny kompletny wzór Regulamiu, a także informacje odnośnie wprowadzania w zycie regulaminu, uzgadniania ze związkami zawodowymi, najczęstszych błędów w regulaminie.

 

Spis treści: 

 1. Podstawy prawne 
 2. Wybrane treści regulaminu z komentarzem
 3. Uzgadnianie regulaminu ze związkami zawodowymi
 4. Błędy w zapisach regulaminowych
 5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
  • Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS 
  • Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku urlopowego 
  • Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego
  • Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS
  • Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży 
  • Tabela dofinansowania do wypoczynku 
  • Tabela dofinansowania do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne
  • Tabela dofinansowania do imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie wycieczek, kuligów, grzybobrania i innych form sportowo-rekreacyjnych, zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne 
  • Tabela dofinansowania do opłat związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego
  • Tabela: rodzaje i wysokość przyznawanych środków na udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej, finansowej lub w formie bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi przez osoby uprawnione 
  • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
  • Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych ze środków ZFŚS 
  • Decyzja pracodawcy o przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych 
  • Decyzja o odmowie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych 
  • Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
  • Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki 
  • Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pożyczki 
  • Umowa w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe 
  • Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS 

 

Stan prawny: 1 października 2021 r.

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 97

Ilość pobrań: 2

ISBN: 978-83-64078-92-7   

Autor: Dariusz Skrzyński, Beata Linowska

90,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo