Regulamin Rady Rodziców
Tematyka: Rodzice   

Publikacja "Regulamin Rady Rodziców" zawiera regulamin pracy rady rodziców obejmujący uregulowania odnośnie:

  • wewnętrznej struktury i trybu pracy rady
  • szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów do rad oddziałwych i rady rodziców
  • zasad wydatkowania funduszy rady rodziców

uwzględniając kompetencje tego społecznego organu.

Spis treści:

  1. Kompetencje rady rodziców
  2. Uchwała rady rodziców w sprawie przyjęcia regulaminu RR
  3. Regulamin rady rodziców.

Publikacja w wersji edytowalnej - format doc.

Ilość stron: 16.

ISBN: 978-83-64078-82-8.

39,90 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo