Wzorcowy regulamin funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł dla szkoły
Tematyka: Kontrola Zarządcza   

Z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych w nowym brzmieniu (Dz. z 2019 r. poz. 2019). Proponowany regulamin doprecyzowuje wszelkie kwestii proceduralne dotyczące zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł., których nie precyzuje nowa ustawa, a które warto uregulować.

Regulamin:

  • zawiera rzeczową, spójną treść i konkretne, czytelne rozwiązania dla różnych wartości zamówienia;
  • nie zawiera zbytniej biurokratyzacji procesu udzielenia zamówień publicznych; 
  • nie posiada przepisów regulujących zagadnienie „robót budowlanych”, które  należą do zadań gminy, a szkoły decydują i wydatkują środki publiczne tylko w zakresie usług i dostaw;
  • nie reguluje kwestii związanych z zamówieniami finansowanymi ze środków unijnych.

 

Spis treści:

 

 • Wprowadzenie.
 • Zarządzenie wprowadzające Regulamin funkcjonowania zamówień publicznych.
 • Regulamin funkcjonowania zamówień publicznych.
 • Harmonogram planowanych zamówień.
 • Czynności zamawiającego oraz zasada zachowania konkurencyjności.
 • Oświadczenie o zachowaniu poufności przez pracownika zamawiającego w zakresie przyjmowania ofert drogą e – mail.
 • Wniosek w sprawie zamówienia publicznego o wartości do 3 000 zł (netto).
 • Wniosek w sprawie zamówienia publicznego o wartości od 3 000 zł. do 50 000 zł. (netto).
 • Wniosek w sprawie zamówienia publicznego o wartości od 50 000 zł. do 130 000 zł. (netto).
 • Wniosek o wyrażenie zgody na skrócenie terminu upublicznienia zaproszenia do składania ofert.
 • Wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia umowy (dla dostaw i usług).
 • Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeglądu ofert o wartości do 130 000 zł.
 • Protokół z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.
 • Zapytanie ofertowe.
 • Protokół z negocjacji (dialogowania).

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 30

Autor: Marta Głowacka

ISBN: 978-83-66440-23-4

50,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo