Wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Kadry   

Nowe przepisy dotyczące dokonywania oceny pracy nauczycieli wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) oraz rozporządzeniem MEiN w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r., poz. 1822), wymuszają zmiany w zakresie samej oceny, ale też jej zasad, a co za tym idzie i konstrukcji procedur oceny pracy nauczycieli. 

Przygotowany przez nas dokument został opracowany zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2022.

Opracowanie zawiera cały zestaw dokumentów do przeprowadzania procesu oceny nauczycieli, tj.:

 • Przepisy prawa
 • Regulamin oceny pracy nauczyciela wraz z:
  • kompleksową procedurą oceny
  • szczegółowymi kryteriami oceny i propozycją ich podziału na wytyczne, wskaźniki, które pomogą w dokonaniu rzetelenj oceny
  • kartą do dokonywania oceny
  • kartą oceny pracy nauczyciela
 • Aktualny zestaw dokumentów towarzyszących procesowi oceniania (wzory wniosków, pism, opinii, wystąpień itd.)

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 69

Autor: Dominik Linowski, Bożena Browarczyk

ISBN: 978-83-66440-02-9

 

168,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo