Regulamin wycieczek szkolnych
Tematyka: Bezpieczeństwo   

Publikacja "Regulamin wycieczek szkolnych" zawiera dokumentację zgodną z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki w tym:

  • Zarządzenie wprowadzające regulamin wycieczek szkolnych
  • Regulamin wycieczek szkolnych
  • Kartę wycieczki
  • Program wycieczki
  • Listę uczniów biorących udział w wycieczce
  • Zgodę – oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
  • Rozliczenie wycieczki.

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 18

Ilość pobrań: 2

Format: DOC

Opracowanie: Beata Linowska, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-64078-75-0

36,75 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo