Jak efektywnie wykorzystać 45 minut lekcji?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 68 min

"Jak efektywnie wykorzystać 45 minut lekcji?" - z tym pytaniem mierzy się każdy nauczyciel, a my poszukamy na nie odpowiedzi podczas niniejszego e-szkolenia.

W trakcie szkolenia lektor:

1) omówi elementy, budowę oraz rodzaje lekcji, wskazując zalety i wady i możliwości wykorzystania każdego z typów zajęć, podkreślając przy tym elementy istotne w procesie nauczania,

2) zaprezentuje jak zaprojektować ciekawą lekcję, jakie elementy, metody pracy warto wykorzystać,

3) pokaże jak praca domowa może wpłynąć na efektywność lekcji, na co nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę zadając swoim uczniom pracę domową, a także sprawdzając jej wykonanie.

Nauczyciele zostaną także poproszeni o wykonanie dwóch ćwiczeń, zatem konieczne jest wyposażenie uczestników szkolenia w kartki i długopisy.

 

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

 

235,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo