Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych
zdjecie_aktualnosci
Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
zdjecie_aktualnosci
Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN


Zmiany w nadzorze pedagogicznym – rozporządzenie podpisane
zdjecie_aktualnosci

30 sierpnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w nadzorze pedagogicznym.

Po wejściu w życie rozporządzenia nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w dwóch formach:

  1. kontroli;
  2. wspomagania.

 
Kontrola będzie prowadzona w szkole lub placówce, odpowiednio do zakresu nadzoru pedagogicznego wynikającego z art. 55 ustawy – Prawo oświatowe, w celu oceny:

  1. stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
  2. przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce;
  3. efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jak i dyrektor szkoły lub placówki będą zobowiązani dostosować opracowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia plany nadzoru pedagogicznego do zmian wynikających z podpisanego rozporządzenia. Będą mieli na to 30 dni od dnia wejścia w życie tego aktu prawnego.

Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki w poniedziałek, 30 sierpnia. Obowiązuje od 4 września 2021 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-nadzorze-pedagogicznym--rozporzadzenie-podpisane

02-09-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo