Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022
zdjecie_aktualnosci
Ważne terminy w sierpniu!
zdjecie_aktualnosci
Zajęcia wspomagające - możliwość zmian do 30 lipca!


Czy rodzice uczniów mogą uzyskać informacje dotyczące nauczyciela (np. o wykształceniu, o doświadczeniu zawodowym) od nauczyciela lub dyrektora?
zdjecie_aktualnosci

#ZAGWOZDKIDYREKTORA

 


"Czy rodzice uczniów mogą uzyskać informacje dotyczące nauczyciela (np. o wykształceniu, o doświadczeniu zawodowym) od nauczyciela lub dyrektora?"


 

Ekspert ECRK Białystok odpowiada: 

 

Informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym nauczyciela stanowią informację publiczną i jeśli nie poda ich dobrowolnie nauczyciel, na wniosek rodziców powinien odpowiedzieć dyrektor. Nauczyciel może udzielić rodzicom informacji o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w związku z zajmowanym stanowiskiem. Rodzice mogą również zwrócić się do dyrektora szkoły z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w powyższym zakresie, jeśli nie są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że dane o kwalifikacjach nauczycieli jako dotyczące osoby wykonującej zadania funkcjonariusza publicznego są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej jako informacje publiczne, co należy odnieść także do doświadczenia zawodowego nauczyciela (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 17 czerwca 2015 r., II SAB/Łd 55/15).

Dyrektor nie może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania o kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe nauczyciela z powołaniem się na jego prywatność. 

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo