Uczeń pełnoletni w szkole dla młodzieży
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 120 min

Uczeń pełnoletni w szkole dla dorosłych traktowany jest jak osoba pełnoletnia, sam o sobie decyduje - tu nie ma żadnych wątpliwości. Problem pojawia się gdy mamy do czynienia z uczniem pełnoletnim w szkole dla młodzieży. Czy traktujemy go jak dorosłego,  czy też – skoro jest w szkole dla młodzieży – tak jak uczniów niepełnoletnich? Różne są interpretacje prawne w tym zakresie. Z jednej strony prawo stanowi, iż z chwilą ukończenia 18 lat uczeń staje się pełnoletni i ponosi odpowiedzialność, także karną, za własne czyny. Z drugiej strony przepisy prawa oświatowego nie zawierają rozróżnienia dotyczącego praw uczniów ze względu na pełnoletność, w szczególności  nie odnoszą się szczegółowo do tego, w jaki sposób kwestie uczniów pełnoletnich mają być regulowane w statutach.  Oczywistym jest, że szkoła nie może ignorować faktu osiągnięcia pełnoletności przez ucznia oraz nabycia przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. Nie może nadmiernie ingerować w wolność uczniów pełnoletnich. Jej ustalenia jednak powinny być podyktowana względami bezpieczeństwa, również w kontekście uczniów pełnoletnich. Co to oznacza w praktyce? Jakie samodzielne uprawnienia nabywa zatem uczeń w związku z uzyskaniem pełnoletniości? Jak prawidłowo zapisać postanowienia dotyczące uczniów pełnoletnich w statucie. Wszelkie wyjaśnienia znajdą Państwo w proponowanym przez nas e-szkoleniu.

W programie:

 1. Status osoby pełnoletniej.
 2. Na ile szkoła może ingerować w wolność uczniów pełnoletnich – stanowiska RPO, MEiN.
 3. Prawa pełnoletniego ucznia a statut szkoły.
 4. Inne problemy uczniów pełnoletnich (wybrane zagadnienia)
  • Pełnoletni uczeń a wykroczenie 
  • Nauczanie indywidualne dla ucznia pełnoletniego
  • Zmiana szkoły przez pełnoletniego ucznia
  • Uzyskanie pełnoletności a pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Rezygnacja z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dorosłego ucznia
  • Czy uczeń pełnoletni może udać się na konkurs/olimpiadę poza teren swojej szkoły bez opieki nauczyciela?
  • Co zrobić, gdy pełnoletni uczeń nie uczęszcza do szkoły oraz nie przedstawia usprawiedliwienia swoich nieobecności?
  • Stypendium a rezygnacja ucznia pełnoletniego z nauki
  • Powtarzanie ostatniej klasy przez ucznia pełnoletniego.

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Nagranie: 5 września 2023. 

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem. 

275,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo