Ocenianie wewnątrzszkolne - prawo i praktyka
Tematyka: Nauczanie, Prawo, Statut    |    Czas trwania: 118 min

Proponowane e-szkolenie to czytelna i rzeczowa analiza przepisów związanych z ocenianianiem szkolnym, która umożliwi nauczycielom zastosowanie ich w praktyce szkolnej. 

W trakcie szkolenia edukator - Bożena Browarczyk, podejmie następujące tematy:

 • ocenianie wewnątrzszkolne w świetle obowiązujących przepisów oraz zapisy w statucie szkoły dotyczące oceniania
 • przedmiotowe zasady oceniania, wymagania edukacyjne, kryteria oceniania 
 • ocenianie z różnych perspektyw szkolnych, w tym: 
  • postępowanie w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z przepisami prawa oświatowego, w tym sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności
  • zwolnienie ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
   w przypadkach określonych przepisami,
  • sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych,
  • promowanie uczniów.
 • dokumentacja oceniania uczniów, w tym ostatnie zmiany w przepisach.

 

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Nagranie: 15 sierpień 2023.

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem. 

265,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo