Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2023 r. i ich wpływ na organizację pracy szkoły i nauczyciela
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 61 min

Nowy rok szkolny to tradycyjnie już czas nowych przepisów i zadań, a także czasem ich zmian i aktualizacji. Większość z tych zmian ma istotny wpływ na pracę nauczycieli i nie inaczej jest w roku szkolnym 2023/24. 

Nowe zadania w zakresie ochrony nieletnich, tzw wcześniejsza emerytura czy też zmiany dotyczące oceny pracy w związku z awansem, to zaledwie niektóre z nowości, które znać dużo lepiej niż Dyrektor powinni właśnie nauczyciele. 

Edukator Dominik Linowski w sposób przystępny przeprowadzi uczestników przez meandry nowelizacji przepisów prawa oświatowego, wskazując ich skutki w organizacji pracy szkoły, pracy nauczycieli i zadania, które ich czekają. Tym samym zachęcamy do zapoznania członków rady pedagogicznej z materiałem jeszcze przed początkiem roku szkolnego, aby mogli oni czuć się pewnie w zmieniającym się środowisku szkolnym i właściwie wypełniać swoje powinności.

 

Program szkolenia:

  • Istotne zmiany w ustawie Prawo oświatowe oraz Karta Nauczyciela
  • Wybrane nowelizacje przepisów wykonawczych
  • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 23/24

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Nagranie: 23 sierpień 2023. 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem. 

240,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo