Organizowanie procesu uczenia się uczniów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
Tematyka: Nauczanie, Pomoc pp    |    Czas trwania: 97 min

"Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia" - to brzmienie ustępu 1 art. 44c ustawy o systemie oświaty, które każdy nauczyciel powinien znać, a obowiązek w nim wskazany rzetelnie realizować. Proponujemy e-szkolenie, którego celem jest pokazanie nauczycielom jak projektować przestrzeń edukacyjną, w której uczniowie czują się bezpiecznie, a ich indywidualne potrzeby są rozpoznawane i brane pod uwagę podczas procesu uczenia się oraz podczas udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program e-szkolenia:

 • uczenie się jako proces:
  • uczenie się a nauczanie
  • jak się uczymy
 • diagnoza edukacyjna:
  • koncepcja Fleming
  • koszty przestrojenia
  • sukcesy w szkolnych konkurencjach - badania Taraszkiewicz i Rose
 • indywidualne potrzeby uczniów:
  • uczniowie ze spe
  • indywidualizacja w procesie dydakatycznym i wychowawczym
  • diagnoza funkcjonalna
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • trudności w uczeniu się - obraz utrudnień
  • niezintegrowany mózg a proces uczenia się

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Nagranie: sierpień 2023.

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem. 

265,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo