Prawo rodzinne w szkole - wskazówki postępowania dla nauczyciela
Tematyka: Prawo, Rodzice    |    Czas trwania: 108 min

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego system oświaty zakłada wspomaganie szkoły w realizacji zadań wychowawczych, które przysługują rodzinie.  Zobowiązuje też wszystkich nauczycieli do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę uczniów. Zakres obowiązków pracowników pedagogicznych sprawia, że pełnione przez nich funkcje wychowawcze podlegają często prawu rodzinnemu i opiekuńczemu, które reguluje między innymi kwestie władzy rodzicielskiej. Stosowanie tych przepisów wpływa bezpośrednio na codzienne funkcjonowanie nie tylko ucznia, ale i całej szkoły (od spraw związanych z podpisami obojga czy jednego rodzica pod dokumentami, przez sprawy związane z rozwodami, ograniczeniami władzy rodzicielskiej, prawem do kontaktów, a kończąc na kwestiach braku współpracy rodziców ze szkołą). Znajomość tych regulacji jest zatem nauczycielowi niezbędna, aby prawidłowo wypełniał on swoje zadania - w czym będzie pomocne proponowane e-szkolenie.

Stan prawny:  maj 2023.

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem. 

 

275,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo