Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej - informacje dla pracownika oświaty
Tematyka: Prawo, RODO    |    Czas trwania: 40 min

Zgodnie z nowym art. 6726 Kodeksu pracy - pracodawca został obowiązany określić procedury ochrony danych osobowych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej oraz przeprowadzić, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

Tym samym przedstawiamy propozycję e-szkolenia, które pozwoli wypełnić ww. obowiązek szkoleniowy wobec pracowników.

 

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Stan prawny: luty 2023.

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

 

 

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.

 

 

139,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo