Planowanie pracy nauczyciela. Obowiązek? Konieczność? Potrzeba?
Tematyka: Rozwój osobisty    |    Czas trwania: 90 min

Koniec roku szkolnego to niewątpliwie najlepszy czas na zaplanowanie przez nauczycieli swojej pracy na kolejny rok szkolny. Konieczne jest tu spojrzenie w przeszłość (uwzgędnienie zeszłorocznych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej) oraz w przyszłość i zastanowienie się nad tym, co nauczyciel może poprawić, co zmienić, co chce osiągnąć i jak.

Wykładowczyni przeprowadzi uczestnika przez poszczególne obszary pracy nauczyciela wskazując elementy, których planowania warto się podjąć i rzeczowo wyjaśniając - okiem praktyka - jak to zrobić także zgodnie z obowiązującym prawem.

Program szkolenia:

 • Planowanie pracy nauczyciela – dlaczego?
 • Istotne obszary pracy nauczyciela:
  • Dydaktyk i wychowawca,
  • Wymagania edukacyjne i ich dostosowanie,
  • Metody pracy z uczniami,
  • Przebieg zajęć, w tym uwzględniający udział obserwatorów,
  • Praca w zespołach nauczycielskich,
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • Kontakty z rodzicami,
  • Ewaluacja pracy własnej
 • Podsumowanie

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Stan prawny: 12 sierpnia 2022 r.

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 
Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.
 
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.
245,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo