Ocenianie i klasyfikowanie uczniów z Ukrainy w szkole i placówce oświatowej
Tematyka: Nadzór pedagogiczny, Nauczanie, Prawo    |    Czas trwania: 63 min

Przybycie uczniów z Ukrainy do polskich szkół w trakcie roku szkolnego postawiło przed nauczycielami nowe wyzwania. Jednym z nich stało się ocenianie, a w efekcie klasyfikacja i promowanie tychże uczniów. Obecnie nauczyciele muszą stosować się do regulacji zawartych w dwóch rozporządzeniach, a także do zasad określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu.

Jak właściwie oceniać? Kiedy i jak klasyfikować uczniów z Ukrainy?

Zapraszamy do obejrzenia e-szkolenia, w czasie którego prowadząca:

  • przedstawi formalno-prawne aspekty oceniania i klasyfikowania uczniów z Ukrainy w szkole
  • wskaże, co warto uregulować w statucie szkoły w zakresie oceniania ukraińskich uczniów?
  • odniesie się do uzupełniania różnic programowych uczniów z Ukrainy przyjętych do polskich szkół
  • wyjaśni jak właściwie podejść do klasyfikacji i promowania, w tym do egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzianu wiadomości i umiejętności uczniów
  • pokaże na co zwrócić szczególną uwagę wypełniając świadectwo i arkusz ocen?
  • odpowie na pojawiające się pytania w tym zakresie.

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

UWAGA! E-szkolenie zawiera 2 filmy. Drugi film stanowi uzupełnienie wiadomości o nowe przepisy tj.: rozporządzenie MEiN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. 2022, poz. 1047)

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 
Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.
 
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.

 

225,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo