Ukraiński system edukacji - informacje niezbędne nauczycielom
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 55 min

Wobec coraz większej liczby uczniów z Ukrainy przyjmowanych do polskich placówek oświatowych, warto poznać system nauki, który obowiązywał je dotychczas. Przyjmując gości ze Wschodu warto, aby nauczyciele chociaż w podstawowym stopniu poznali zasady funkcjonowania ukraińskiego systemu oświaty. Nauka trwa tam też lat dwanaście, ale na tym podobieństwa się kończą. 

Różnice w nauczaniu między Ukrainą i Polską to nie tylko inne typy szkół, to także inna konstrukcja przedmiotów, inne metody pracy czy inne zwyczaje.

Jesteśmy przekonani, że poznanie ich pozwoli nauczycielom jeszcze lepiej, jeszcze bardziej efektywnie i empatycznie, podjąć pracę dydaktyczną i wychowawczą z dziećmi ukraińskimi.

Zapraszamy na e-szkolenie pt. „Ukraiński system edukacji – informacje niezbędne nauczycielom”, na którym to szczegółowo pokazujemy wszystkie istotne dla nauczycieli cechy charakterystyczne ukraińskiego systemu oświaty oraz wskazujemy na najważniejsze cechy wspólne i różnice w stosunku do nauki w Polsce. W trakcie spotkania omówiona zostanie między innymi ukraińska skala ocen i to jak ją dostosować do polskiej, czym różni się podejście w nauczaniu wybranych przedmiotów w szkole ukraińskiej, konstrukcja planu lekcji czy wreszcie kwestie prac domowych czy współpracy z rodzicami.

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 
Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.
 
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.

 

 

175,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo