Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2021 r. i ich skutki w organizacji pracy szkoły. Informacje niezbędne każdemu nauczycielowi
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 80 min

Nowy rok szkolny to jak zwykle szereg nowości prawnych i organizacyjnych. Zajęcia wspomagające, zmiany w egzaminach zewnętrznych, organizacji pracy z uczniem, w nadzorze pedagogicznym, nowe wytyczne MEiN, MZ i GIS, to tylko niektóre, które nie powinny być obce pracownikom szkoły, a w szczególności nauczycielom.

Przygotowane przez nasz szkolenie w sposób przystępny przeprowadzi uczestników przez meandry nowelizacji przepisów prawa oświatowego, wskazując ich skutki w organizacji pracy szkoły, pracy nauczycieli i zadania, które ich czekają. Tym samym zachęcamy do zapoznania członków rady pedagogicznej z materiałem jeszcze przed początkiem roku szkolnego, aby mogli oni czuć się pewnie w zmieniającym się środowisku szkolnym i właściwie wypełniać swoje powinności.

Program szkolenia:

  • nowości prawa oświatowego
  • zajęcia wspomagające i ich organizacja
  • wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące bezpieczeństwa i zadania nauczycieli z nich wynikające
  • wytyczne MEiN z 17 maja 2021 r.
  • kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22
  • planowanie pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym.

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Stan prawny: 26 sierpnia 2021 r.

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 
Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.
 
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.
 
 

205,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkolenia



ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo