Czas pracy nauczyciela, czyli ile godzin i jakie zadania może (musi) wykonywać pedagog?
Tematyka: Kadry, Prawo    |    Czas trwania: 88 min

Proponowane przez nas e-szkolenie to kompendium wiedzy o czasie pracy, zadaniach, poleceniach służbowych, pensum nauczyciela i nieoceniony materiał zarówno dla pracowników pedagogicznych jak i dyrektora szkoły. W trakcie szkolenia słuchacze znajdą odpowiedź na wiele pytań, niejasności, a podane przykłady pozwolą lepiej zrozumieć poruszane zagadnienia. 

Jakie obowiązki w ramach 40 godzin?, Zlecanie dodatkowych obowiązków nauczycielowiPraca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, Sytuacje wymagające zgody nauczyciela na godziny ponadwymiarowe, Granice wydania polecenia, Odmowa wykonania polecenia, Rewalidacja - w ramach podstawowego pensum, Praca w czasie wycieczek szkolnych, w czasie przerw świątecznych  itd., itd. - to tylko niektóre tematy poruszane i szczegółowo omawiane podczas e-szkolenia.

Ze względu na mnogość zagadnień poruszanych w trakcie e-szkolenia, a tym samym jego długość, zostało ono podzielone na 3 oddzielne filmy: część I - 38 minut, część druga 26 minut, część trzecia 24 minuty.

Program szkolenia:

  1. Czas pracy nauczyciela – tygodniowa i dobowa norma czasu pracy, zadania statutowe, pięciodniowy i czterodniowy tydzień pracy, praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstwach, ewidencjonowanie czasu pracy.
  2. Polecenia służbowe 
  3. Pensum
  4. Różne aspekty związane z czasem pracy nauczycieli

 

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

 

285,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo