Prawa nauczyciela w sytuacjach konfliktowych
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 60 min

Nauczyciele w swojej pracy niejednokrotnie stykają się z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi, czynami, które godzą w ich osobę, zdarza się, że i sami oskarżani są o takie zachowania. Jak wtedy postępować? Jaką ochronę mają nauczyciele? Jaka jest rola dyrektora czy organu prowadzącego, w przypadku wystąpienia ataku na nauczyciela ze strony innego członka społeczności szkolnej? Kiedy sami obowiązani są podjąć działania? Jak będzie wyglądała procedura postępowania, w przypadku uchybienia godności zawodu nauczyciela? Wyjaśnienia, które pomogą kadrze pedagogicznej zrozumieć ich prawa oraz obowiązki dyrektora w sytuacjach konfilktowych, znajdą Państwo w proponowanym e-szkoleniu. Jest to także doskonały materiał do dyrektora, który pomożemy mu zrozumieć swoją rolę i pokaże sposoby postępowania w określonych sytuacjach trudnych, zgłasznych mu przez pracowników.

Program e-szkolenia:

  • Ochrona nauczyciela jak funkcjonariusza publicznego.
  • Trudne sytuacje na linii nauczyciel – uczeń - możliwości ochrony prawnej nauczyciela, procedury postępowania, czyny uchybiające godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczyciela, postępowanie dyscyplinarne.
  • Trudne sytuacje na linii nauczyciel – rodzic - sposoby postępowania nauczyciela.
  • Trudne sytuacja na linii nauczyciel – nauczyciel – sposoby dochodzenia swoich praw.

 

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

 

 

225,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo