Powrót uczniów i nauczycieli do szkoły - konieczne działania szkoły wspierające społeczność szkolną
Tematyka: Nauczanie, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 65 min

 
Wytyczne MEiN z dnia 17 maja wskazują zadania, jakie stoją przed szkołą, dyrektorem, nauczycielami, które należy podjąć, aby powrót uczniów, nauczycieli do szkół odbył się w sposób komfortowy. W trakcie "spotkania" prowadząca wyjaśni pojęcie reintegracji, omówi powinności, jakie wynikają z ww. wytycznych, jak zorganizować planowane lekcje wspomagające, na co zwrócić uwagę planując pomoc pp, jak współpracować z poradnią pp, wskaże na konieczność współpracy nauczycieli celem wypracowania odpowiednich działań wspierających, a także wyjaśni rolę dyrektora w organizacji nowych zadań.
 
E-szkolenie stanowi zarejestrowane nagranie z webianrium.
 
Czas trwania: 65 minut.
 

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

210,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo