Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej
Tematyka: Nauczanie, Pomoc pp    |    Czas trwania: 60 min

Dostarczenie przez rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oznacza, że każda jednostka oświatowa musi sprostać dodatkowym obowiązkom określonym w § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Podczas proponowanego e-szkolenia uczestnicy poznają obowiązki szkoły (nauczycieli, dyrektora) w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, dowiedzą się jak powinna wyglądać praca z uczniem posiadającym orzeczenie lub opinię z poradni. Ponadto otrzymają wiele cennych wskazówek służących właściwej organizacji i zgodnego z prawem dokumentowania kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej.

Program szkolenia:

  • kwalifikacje kadry pracującej z uczniami z orzeczeniem
  • zadania kadry pedagogicznej pracującej z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
  • IPET i WOPFu
  • ocenianie
  • wskazówki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością
  • sposoby dokumentowania pracy nauczycieli z uczniami z orzeczeniem

 

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

 

250,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo