NOWOŚĆ | Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2021/22
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 155 min

Kwiecień to miesiąc finalizacji prac nad arkuszem organizacyjnym na nowy rok szkolny. Przed opracowaniem go jednak dyrektor musi zapoznać się z wieloma przepisami, w tym prawa miejscowego, statutem, założeniami prawnymi i organizacyjnymi organu prowadzącego. Musi uwzględnić również aktualną sytuację epidemiczną. Jak zawsze pojawia się u Dyrektorów szereg wątpliwości dotyczących łączonego pensum, wakatów, nadgodzin i wielu innych kwestii. Zapraszamy do obejrzenia e-szkolenia, w trakcie, którego prowadzący omówi, jak wygląda szczegółowa procedura opracowania arkusza, a także na co trzeba zwrócić szczególną uwagę i co uwzględnić przygotowując arkusz.

 Program e-szkolenia:

  • Podstawy prawne opracowania arkusza szkoły lub przedszkola
  • Udział zakładowych organizacji związkowych w procesie tworzenia arkusza organizacji szkoły i przedszkola
  • Udział rady pedagogicznej w opiniowaniu arkusza
  • Harmonogram opracowania arkusza organizacyjnego
  • Sposób dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym
  • Arkusz organizacji jako informacja publiczna, wytyczne do arkuszy

E-szkolenie stanowi nagranie z webinarium, które poprowadził Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony wykładowca.

 

Do nagrania zostały załączone materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej ze wzorami dokumentów niezbędnych w procesie zatwierdzania arkusza oraz certyfikat potwierdzający odbycie e-szkolenia.

 

 

300,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo