Neurodydaktyka w procesie uczenia się - nauczania
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 83 min

„Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić", to myśl przewodnia proponowanego e-szkolenia na temat neurodydaktyki i wykorzystania jej zdobyczy w procesie ucznia się - nauczania.

Neurodydaktyka pozwala na zweryfikowanie skuteczności stosowanych dotąd metod dydaktycznych i opracowanie koncepcji nauczania przyjaznego mózgowi, dostosowanego do sposobu jego funkcjonowania, wykorzystującego jego naturalny potencjał. Z punktu widzenia nauczyciela ma więc ona fundamentalne znaczenie.

Wzrastająca popularność neurodydaktyki nie może umknąć uwadze nauczycieli, którzy powinni bacznie śledzić najnowsze tendencje kształtowania nowoczesnej edukacji. 

Tym samym zapraszamy do obejrzenia e-szkolenia, w trakcie którego uczestnicy:

  • poznają ustalenia neurodydaktyków i neuropedagogów,
  • zrozumieją jak działa mózg i jaki ma to wpływ na proces uczenia się-nauczania,
  • dowiedzą się jak wykorzystywać ustalenia badaczy w codziennej pracy z uczniami,
  • poznają najskuteczniejsze metody nauczania przyjazne mózgowi,
  • będą wykonywać ćwiczenia, które pomogą zrozumieć omawiany temat.

 

 

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

 

255,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo