Udzielanie zamówień publicznych do kwoty 130 tyś PLN po zmianach prawa
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 300 min

Spod rządów nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłączone zostały zamówienia o wartości do 130 tyś PLN (tzw. małe zamówienia). Jak zatem prawidłowo dokonywać zamówień towarów, usług do tej kwoty? Na to pytanie odpowiemy w trakcie e-szkolenia, a także pokażemy jak efektywnie i bezpiecznie udzielać zamówień, przedstawimy praktyczne aspekty udzielania zamówień i wskażemy jak najlepiej napisać/ dostosować do własnych potrzeb wewnętrzne regulaminy zamówień do kwoty 130 tyś PLN.

E-szkolenie stanowi wykład zarejestrowany w trakcie webianrium.

 

Program szkolenia:

BLOK I

 • Omówienie aktualnych regulacji prawnych związanych z zamówieniami publicznymi do kwoty 130 000 zł. (Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa Kodeks Cywilny, Wytyczne - środki unijne).
 • Podstawowe zagadnienia (zamawiający publiczny, wykonawca, dostawa, usługa, robota budowlana, postępowanie o zamówienie publiczne, dokumenty zamówienia, zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy Pzp).
 • Planowanie zamówienia publicznego do 130 000 złotych:
  • zasady wydatkowania zamówień publicznych;
  • prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia;
  • delikty w zamówieniach publicznych: zaniżanie wartości zamówienia, wybór sposobu obliczania wartości oraz dzielenie zamówienia;
  • stosowanie dyspozycji art. 30 ust. 4 Pzp (dawniej art.6a Pzp.);
  • plan zamówień publicznych i sumowanie zamówień.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia.
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • przygotowanie zapytania ofertowego (określenie warunków udziału 
   w postepowaniu, kryteriów oceny ofert, terminu realizacji zamówienia),
  • dokumentowanie udzielania zamówień publicznych,
  • rejestrowanie „małych” zamówień publicznychna potrzeby sprawozdania rocznego (rejestrowanie umów, faktur i rachunków),
  • umowy w zamówieniach do 130 000 zł – obowiązkowe elementy, wzory umów.
 • Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych (w zakresie dot. zamawiających, którymi są placówki oświatowe).

 

BLOK II

 • Odpowiedzialność kierownika jednostki i pracowników za błędy i naruszenia przepisów ustawy Pzp ?
 • Delegowanie uprawnień, zakresy czynności, uprawnienia, pełnomocnictwa – zarys ogólny.
 • Kontrola „małych” zamówień.

  

BLOK III

 • Przykładowy wewnętrzny regulamin udzielania „małych” zamówień publicznych - co i w jaki sposób należy uaktualnić?
 • Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia).

 

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia, a także materiały szkoleniowe.

 

Prowadzący: 

Marta Głowacka – ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Zarządzania na Politechnice oraz studia podyplomowe - Prawo zamówień publicznych wraz z zamówieniami finansowanymi ze środków unijnych i Prawo zamówień publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne. Odbyła także szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy UE ze szczególnym uwzględnieniem „małych zamówień”. Od 25 lat zdobywa praktyczną wiedzę w Wydziale Zamówień Publicznych w organie prowadzącym, współpracując m.in. z jednostkami oświatowymi.

 

325,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo