Bezpieczeństwo informatyczne szkoły - o zagrożeniach w sieci, ich skutkach i zadaniach pracowników szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa IT
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 48 min

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 52247), które wymaga od podmiotu realizującego zadania publiczne systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz usługami IT, wprowadzając również obowiązek (§ 20 ust. 2 pkt 6) zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:

a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji

b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna

c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.

Proponowane szkolenie pomoże wypełnić Dyrektorowi szkoły, placówki oświatowej ww. obowiązki wynikające z rozporządzenia a także jest niezbędne pracownikom wypełniającym obowiązki służbowe spoza miejsca pracy.

W programie:

  • bezpieczeństwo informatyczne szkoły - czym jest?
  • dokumentacja szkoły związana z bezpieczeństwem informacji i zadania wynikające z niej dla pracowników szkoły,
  • zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ich skutki i odpowiedzialność prawna,
  • sposoby ochrony przed zagrożeniami w sferze IT.

 

 

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

 

230,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo