Patotreści w cyberprzestrzeni, czyli co nauczyciel i rodzic o nowym zagrożeniu wiedzieć powinien
Tematyka: Rodzice, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 52 min

Patotreści stały się poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży. Jak pokazują badania (raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę "Patotreści w internecie" 2019) 37% nastolatków oglądało patotreści w sieci, ale oglądają też mniejsze dzieci. Tak powszechne zjawisko wymaga kompleksowej reakcji - zarówno ze strony serwisów internetowych, organów ścigania (jeśli zachowania, postawy, działania patostreamerów wypełniają znamiona przestępstwa), ale i zwykłych użytkowników internetu oraz nauczycieli i rodziców. Dlatego zapraszamy do obejrzenia szkolenia, które dedykowane jest zarówno nauczycielom jak i rodzicom, które pozwoli:

  • poznać to zjawisko,
  • dowiedzieć się jak działają patostreamerzy,
  • zrozumieć jak patoreści wpływają na najmłodszych użytkowników sieci,
  • poszerzyć swoją wiedzę z zakresu profilaktyki oraz działań wychowawczych
  • poznać sposoby reagowania, gdy problem się pojawi.

 

 

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

 

250,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo