Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje niezbędne każdemu pracownikowi
Tematyka: Kadry    |    Czas trwania: 40 min

Proponowane e-szkolenie to kompleksowy zbiór informacji niezbędnych każdemu pracownikowi jednostki oświatowej. Przekazane treści pomogą podjąć osobom zatrudnionym właściwą, przemyślaną decyzję odnośnie uczestnictwa w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W trakcie szkolenia lektor w sposób bardzo czytelny wyjaśni zasady funkcjonowania PPK, opowie o obowiązkach pracowników, wskaże korzyści, ale i koszty, jakie niesie za sobą udział w programie.

Program szkolenia:

  • Definicje, podmioty uczestniczące, uczestnictwo w PPK,
  • Źródła wpłat do PPK,
  • Działanie instytucji finansowej,
  • Wycofanie i zwrot środków z rachunku PPK,
  • Obowiązki pracownika,
  • Kalkulator PPK.

 

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku, a także materiały informacyjne, które powinien przekazać pracodawca pracownikom, aby wypełnić obowiązki na nim spoczywające - uwaga PPK w jednostkach oświatowych startują od 1 stycznia 2021 r.

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 

 

 

 

145,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo