Efektywne e-nauczanie, czyli jak pracować z uczniami w sytuacji komunikacji zapośredniczonej?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 38 min

Kształcenie zdalne jako nowa, szczególna forma kształcenia rodzi pytania o organizację, metody oraz środki nauczania, które pomogą efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na nauczanie.

Niezależnie od tego czy będziemy korzystać z koncepcji konstruktywistycznych czy behawioralnych, warto poświęcić trochę czasu na refleksję nad tym jak właściwie zorganizować lekcję na odległość, by zaciekawić naszych podopiecznych, zapewnić im komfort w procesie uczenia się-nauczania, uwzględniając jednocześnie wytyczne MEN w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie szkolenia lektor:

  • omów pojęcia stosowane do charakterystyki nauczania na odległość,
  • przedstawi rekomendacje związane z organizacją tego procesu,
  • zaprezentuje metodykę pracy zdalnej, aktywizujące metody dydaktyczne sprzyjające pracy zdalnej,
  • podejmie kwestię oceniania uczniów,
  • zaproponuje ciekawe programy, które uczynią e-nauczanie interaktywnym i bardziej przyjaznym uczniom.

Do szkolenia został załączony "Narzędziownik zdalnego nauczyciela" - do wydrukowania lub przesłania nauczycielom, a także certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 

 

225,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo