Etyczny pracownik szkoły - o etyce i korupcji w jednostce oświatowej
Tematyka: Kadry, Prawo    |    Czas trwania: 34 min

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 - 2020, podobnie jak programy z lat poprzednich, kładzie ogromny nacisk na działania prewencyjne, w tym na edukację antykorupcyjną zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Co prawda dyrektorzy szkół nie zostali zobligowani do działań poprzez RPPK w tym zakresie, niemniej jednak nauczyciele zostali wskazani jako beneficjenci szkoleń z zakresu etyki i korupcji. Jest to uzasadnione, gdyż, to nauczyciele zgodnie z art. 6 pkt 5 Karty Nauczyciela są obowiązani dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, a mając świadomość, czym jest korupcja, nauczyciel może jej uniknąć, a przede wszystkim skutecznie przekazywać poprawne wzorce zachowań swoim podopiecznym. 

Proponowane szkolenie skierowane jest nie tylko do nauczycieli, ale także do pracowników niepedagogicznych szkoły i ma na celu wzmocnienie ich etyki pracy oraz świadomości zagrożeń korupcyjnych, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo prawne szkoły, placówki oświatowej. Tego typu szkolenia powinny być jednym z głównych elementów prowadzonej przez dyrektora polityki antykorupcyjnej. 

W trakcie szkolenia lektor poruszy następujące tematy:

  • Pojęcie korupcji, nepotyzmu, konfliktu interesów
  • Zachowania korupcyjne
  • Najważniejsze regulacje prawne w omawianym zakresie, w tym sankcje
  • Przeciwdziałanie korupcji
  • Korupcja w szkole – jakie zachowania, poczynania mogą zostać zakwalifikowane jako korupcja
  • Polityka antykorupcyjna - czym jest, czy konieczny jest dokument ją regulujący?

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 
Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.
 
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.
 
Czas emisji szkolenia: 34 minuty.
 

 
 
195,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo