Kompetencje przyszłości - czym są i jak je rozwijać?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 51 min

Zmieniający się świat stawia przed nauczycielami nowe wyzwania. Uczniowie, aby sprostać wyzwaniom nowej rzeczywistości, muszą posiąść nowe umiejętności, nowe kompetencje. Jakie to kompetencje, jak je rozwijać u młodych ludzi, jakie metody w nauczaniu stosować? Na te i inne pytania odpowie lektor w trakcie tego szkolenia, które dedykowane jest nauczycielom wszystkich etapów edukacyjnych.

Program e-szkolenia:

1. Zmieniający się świat i wymagania, jakie stawiają pracodawcy przed młodymi ludźmi.

2. Kompetencje przyszłości, czyli jakie kompetencje należy kształtować u uczniów.

3. Metody pracy z uczniami.

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia.

 
Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.
 
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.
 
Czas emisji szkolenia: 51 minut.
 
 

 

225,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo