IPET - konstruowanie, znaczenie i przykłady, czyli jak prosto go opracować
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Pomoc pp    |    Czas trwania: 49 min

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowuje się dla każdego ucznia/wychowankowanka, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przepisach prawa nie został określony wzór tego dokumentu, dlatego w szkołach, przedszkolach czy placówkach często pojawiają się problemy z jego przygotowaniem.

Proponowane szkolenie wyposaży nauczycieli w:

  • informacje dotyczące zadań szkoły i samych nauczycieli, które wynikają z faktu dostarczenia do szkoły/przedszkola/ośrodka orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zasób wiadomości na temat dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) w oparciu o obowiązujące akty prawne - jej celu, struktury oraz sposobu jej dokonywania,
  • pełną wiedzę dotyczącą IPET w odniesieniu do przepisów prawa - znaczenie dokumentu, zasady jego opracowywania, elementy konieczne, jakie muszą znaleźć się w tym dokumencie,
  • wzory IPET (2) i WOPFU - w formie edytowalnej.

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 
Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku, a także materiały dodatkowe.
 
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.
 
Czas emisji szkolenia: 49 minut.

 

225,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo