Jak pracować z błędem, aby stał się pozytywnym doświadczeniem dla ucznia?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 41 min

Uczniowie boją się błędów, boją się je popełniać. Często przyczyną takiej sytuacji jest obawa przed oceną wystawianą przez nauczyciela nauczyciela oraz dokonywaną przez rówieśników. Nie powinno tak być! Błąd jest wpisany w proces uczenia się, jest naturalnym krokiem na drodze do poznania i opanowania danej wiedzy, umiejętności. I właśnie takie nastawienie do błędu powinni mieć uczniowie, wspierani przez nauczyciela, który docenia uczniowskie próby znalezienia właściwych odpowiedzi. 

Proponowane przez nas e-szkolenie dla nauczycieli zachęca pedagogów do refleksji nad rolą błędu w edukacji, a także ukazuje sposoby wykorzystania błędu, w procesie kształcenia, tak aby, stał się on dla młodego człowieka pozytywnym doświadczeniem. 

 

Program szkolenia:

1. Rola błędu w procesie zdobywania nowych umiejętności.

2. Błędy, które najczęściej popełniają uczniowie i sposoby zaradzania nim.

3. Strategie pracy z błędem.

4. Proponowane działania w wymiarze ogólnoszkolnym.

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 
Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.
 
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.
 
Czas emisji szkolenia: 41 minut.
 
 

 
220,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo