O e-nauczaniu, czyli jak z sensem zorganizować zdalną naukę z uczniami?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 36 min

Organizacja zdalnej pracy z uczniami to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed nauczycielami. Nowe rozporządzenie (obowiązujące od 25 marca 2020 r.)  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusza zmiany w sposobie pracy każdego nauczyciela. Proponowane e-szkolenie pomoże nauczycielom odnaleźć się w nowej sytuacji, przybliży nowe obowiązki usankcjonowane prawem, wskaże możliwe rozwiązania.

W programie:

  • Nowe rozwiązania prawne
  • Organizacja komunikacji z uczniami i rodzicami
  • Rozplanowanie pracy uczniów w tygodniu
  • Modyfikacja realizowanych programów nauczania
  • Metody i formy pracy w zdalnym nauczaniu
  • Narzędzia wspierające zdalną naukę
  • Możliwości pracy z uczniami, którzy nie posiadają komputera lub dostępu do internetu
  • Monitorowanie i ocenianie osiągnięć uczniów.

 

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

 

200,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo