Co o pracy dyrektora każdy nauczyciel wiedzieć powinien?
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 56 min

Co Dyrektor może, powinien, musi, a czego mu się zabrania i dlaczego? W relacjach na linii Dyrektor - Nauczyciel często dochodzi do nieporozumień właśnie w tej kwestii. 
Celem szkolenia jest przedstawienie Radzie Pedagogicznej zakresu zadań, obowiązków i uprawnień dyrektora placówki oświatowej. 
Wynikają one z faktu bycia przełożonym, pracodawcą, przewodniczącym rady pedagogicznej i wielu innych, wartych omówienia. 

W trakcie szkolenia Nauczyciele mają szansę poznać przepisy regulujące pracę dyrektora, które zmuszają go do podejmowania takich, a nie innych, czasem też niepopularnych, decyzji. 

Przygotowany materiał należycie uporządkuje wiedzę nauczycieli w kwestii zakresu spraw, obowiązków i możliwości działania Dyrektora placówki oświatowej pozwalając w przyszłości unikać niepotrzebnych emocji i nieporozumień.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

 

240,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo