Nauczyciel/wychowawca w środowisku szkolnym – jego zadania i obowiązki
Tematyka: Nauczanie, Prawo    |    Czas trwania: 52 min

 
 
Nauczyciel w swojej pracy zawodowej obowiązany jest wykonywać wiele rozmaitych zadań, których źródła znajdują się w różnych aktach prawnych kształtujących funkcjonowanie szkoły/placówki oświatowej. Mnogość zadań jaki i podstaw prawnych sprawia, że nauczyciele nie zawsze pamiętają o wszystkich swoich obowiązkach. Warto zatem je przypominać, tym samym tworząc stabilne filary pod warsztat pracy nauczyciela.
 
Szkolenie zostało podzielone na 5 części, w trakcie których lektor:
 
  • przypomni obowiązki nauczycieli w świetle przepisów regulujących funkcjonowanie szkoły/placówki oświatowe
  • omówi obowiązki nauczycieli dotyczące planowania i realizacji zajęć z uczniami
  • zwróci szczególną uwagę na obowiązki nauczyciela wychowawcy
  • opowie o odpowiedzialność dyscyplinarnej nauczycieli po zmianch prawa
  • wskaże istotność współpracy nauczycieli i nauczycieli wychowawców z innymi osobami, podmiotami.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatnośc) i przesyłana mailem.

 

 

Czas emisji szkolenia: 52 minuty.

240,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo