Przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej
Tematyka: Nadzór pedagogiczny    |    Czas trwania: 34 min

Ewaluacja zewnętrzna to duże wyzwanie przede wszystkim dla rady pedagogicznej. Aby wizyta zespołu ewaluacyjnego przebiegła sprawnie, a raport zawierał tylko pozytywne wnioski, niezbędne jest poprawne zrozumienie przez nauczycieli własnej roli w całym tym procesie. Przygotowane szkolenie podejmuje temat ewaluacji zewnętrznej z perspektywy rady pedagogicznej, wskazując zasady jej przeprowadzania, terminy, ale też bardzo istotną rolę przygotowania się do niej chociażby poprzez analizę stosowanych narzędzi.

Proponowany materiał z pewnością będzie pomocny nauczycielom oraz pozytywnie wpłynie na współpracę rady pedagogicznej z dyrektorem w przededniu i w trakcie ewaluacji zewnętrznej.

 

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 

 

235,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo