Savoir-vivre i dress code w placówce oświatowej
Tematyka: Rozwój osobisty    |    Czas trwania: 82 min

E-szkolenie dedykowane jest pracownikom szkoły, placówki oświatowej. Jego celem jest przypomnienie nauczycielom jak ważne jest odpowiednie kreowanie własnego wizerunku, co ma na niego wpływ i jaki wpływ ma nasze postępowanie, zachowanie na odbiór naszej osoby przez innych. 

 

Mottem szkolenia są słowa Michała Anioła:

"Nie lekceważcie drobnostek, ponieważ od drobnostek zależy doskonałość, a doskonałość nie jest drobnostką".

 

W trakcie szkolenia lektor omówi zasady ubioru (dress code) w pracy, w trakcie spotkań z rodzicami oraz zasady postępowania w różnych sytuacjach szkolnych jak np.:

  • zebrania rady pedagogicznej,
  • zebrania z rodzicami,
  • imprezy szkolne.

Szkolenie zostało wzbogacone interaktywnymi ćwiczeniami, które uczestnicy wykonują w parach lub grupach. Do wykonania niektórych z nich niezbędne są kartki i długopisy, a także materiał załączony do szkolenia.

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-szkolenia!

200,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo