Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 46 min

Wykształcenie kompetenecji kluczowych u ucziów w procesie uczenia jest jednym z zadań, jakie stoi przed każdym nauczycielem, dlatego też warto wyposażyć nauczycieli w wiedzę odnośnie samych kompetencji i metod ich kształtowania.

W trakcie szkolenia lektor przypomni zalecenia Rady Unii Europejskiej w kwestii kompetencji kluczowych, a przede wszystkim skupi się na przedstawieniu i omówieniu ciekawych metod pracy z uczniami.

Program szkolenia obejmuje:

  1. Kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r.
  2. Klasyfikację metod nauczania.
  3. Metody nauczania, które pomogą kształtować konkretne kompetencje u uczniów.
  4. Metodę projektu - omówienie konkretnych narzędzi do pracy metodą projektu.

Czas emisji: 46 minut + czas niezbędny na omówienie narzędzi do metody projektu.

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Fatura za e-szkolenie wystawiana jest w wersji elektronicznej i wysyłana na adres podany przy składaniu zamówienia.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-szkolenia!

225,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo