Zadania i obowiązki nauczyciela i nauczyciela-wychowawcy u progu roku szkolnego
Tematyka: Bezpieczeństwo, Dokumentacja szkolna, Nauczanie, Prawo    |    Czas trwania: 44 min

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel ma do wykonania wiele zadań. Dotyczą one:
  • zaplanowania procesu edukacyjno-wychowawczego, w tym m.in. opracowanie wymagań edukacyjnych i ich dostosowanie do potrzeb i możliwości uczniów, zapoznanie rodziców i uczniów z wymaganiami i kryteriami oceniania zachowania, rozpoznanie umiejętności i możliwości uczniów, opracowanie IPEt-ów, etc.
  • prac administracyjnych - wypełnienie dokumentacji pedagogicznej - arkusze ocen, dzienniki, przygotowanie informacji na potrzeby SIO, etc.
  • spraw organizacyjnych, w tym zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom, uzyskanie zgody rodziców na świadczenie tej pomocy, zapoznanie uczniów z przepisami bhp, spotkanie z rodzicami, dokonanie wyboru przedstawiciela rodziców do Rady Rodziców i wiele, wiele innych.
Poprawki, posiedzenia rad pedagogicznych, poznawanie nowych przepisów, opracowywanie rozkładów lekcji, zebrania zespołów nauczycielskich - to zajęcia, które zajmowały każdemu nauczycielowi wiele czasu i nie wykluczone, że któreś ważne do wykonania zadanie zostało pominięte.
By nie umknęło żadne, edukator przypomina, jakie czynności są niezbędne dla startu w nowy rok szkolny, a jakie warto wykonać, aby start ten, był dobrym startem. Kilka rad praktycznych, wzbogaci warsztat pracy nauczycieli i pozwoli zarządzić społecznością uczniowską i rodzicielską swojego oddziału. Jest to tzw. check- lista, która zapewni spokój nauczycielowi, ale także i dyrektorowi!
 
Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.
Czas emisji szkolenia: 44 minuty.
 

 

 

215,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo