NOWA ODŁSONA | Bezpieczeństwo i higiena w placówkach oświatowych
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 44 min

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz odpowiedzialność z tym związana należą do najbardziej problematycznych zagadnień w pracy nauczycieli. Właściwe realizowanie swoich zadań w tym zakresie wymaga przede wszystkim znajomości przepisów prawa i to w dość szerokim wymiarze. Mowa tu zarówno o tych oświatowych, ale też cywilnych, karnych czy o tych z zakresu prawa pracy. 
E-szkolenie prezentuje regulacje prawne w zakresie bezpiecznego sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, zadania i obowiązki nauczycieli w zakresie przestrzegania zasad bhp i odpowiedzialności nauczycieli za nieprzestrzeganie tych zasad, także w przypadku nauki prowadzonej na odległość.

Pogram szkolenia obejmuje:

  • podstawowe zasady bhp w placówkach oświatowych na podstawie przepisów oświatowych i prawa pracy
  • odpowiedzialność nauczycieli za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny
  • obowiązki szkoły w ramach bezpieczeństwa i higieny.

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Fatura za szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej z 14-dniowym terminem płatności.

Czas emisji szkolenia: 44 minuty.

 

 Zapraszamy także do zapoznania się z naszą publikacją "Bezpieczeństwo i higiena uczniów w szkole - regulaminy i procedury".

245,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo