Rada pedagogiczna - uprawnienia, zasady pracy i dokumentowania
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 33 min

Proponowane szkolenie dostarcza wyczerpujących informacji na temat:

  • uprawnień stanowiących i opiniujących Rady Pedagogicznej,
  • uprawnień, ale i obowiązków członków Rady Pedagogicznej,
  • uprawnień Przewodniczącego RP,

a także:

  • działania rady pedagogicznej, w tym:
    • zasad i sposobów sporządzania protokołów RP, ich przyjmowania oraz wnoszenia uwag do protokołu,
    • przestrzegania zasady tajemnicy posiedzenia i odpowiedzialności za jej naruszenie.

Dodakowo do szkolenia dołączyliśmy wykaz wszystkich możliwych uchwał podejmowanych przez ten organ.

Przekazane informacje wyjaśnią wiele wątpliwości odnośnie kompetencji organów szkoły oraz uporządkują proces odbywania posiedzeń RP i sporządzania protokołów.

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 
Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.
 
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.
 
Czas emisji szkolenia: 33 minuty.
 

 
 
 
200,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo