O nauczycielu przewodniku i innowacyjnych metodach aktywizujących
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 36 min

Zmieniający się świat pociąga za sobą konieczność przedefiniowania zadań szkoły, roli nauczyciela oraz form i metod pracy dydaktycznej.

Celem szkolenia jest przedstawienie:

  • Jak w kontekście zachodzących zmian cywilizacyjnych zmienia się rola nauczyciela i szkoły?
  • Jakich nowych kompetencji oczekujemy od uczniów?
  • Teorii i trendów pedagogicznych leżących u podstaw zmian w procesie uczenia się-nauczania.
  • Metod i narzędzi wspierających proces uczenia się-nauczania skoncentrowane na uczniu.

W trakcie e-szkolenia zostaną przedstawione i omówione (jak stosować) konkretne metody i narzędzi wspierające pracę z uczniem.

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-szkolenia!

235,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo