Innowacyjny nauczyciel – aktywny i zaangażowany uczeń, czyli o innowacjach w edukacji
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 36 min

Nauczyciele w swej codziennej pracy niejednokrotnie wykorzystują niestandardowe pomysły, proponując swym uczniom kreatywne rozwiązania organizacyjne czy też wprowadzając niestosowane wcześniej narzędzia i metody. Jednak nie każde z takich działań to innowacja pedagogiczna.

Program szkolenia:

  1. Czym jest innowacja w rzeczywistości szkolnej? – definicje pojęcia, zakres, rodzaje innowacji
  2. Kiedy sięgnąć po innowację? – cele i efekty wprowadzania innowacji do praktyki nauczycielskiej
  3. Prawo oświatowe a innowacje, czyli formalna procedura zgłaszania i realizacji innowacji w szkole
  4. W poszukiwaniu inspiracji – przykłady innowacji różnego typu na różnych etapach edukacji
  5. Innowacja i co dalej? Korzyści z realizacji innowacji i dalsze działania po jej wdrożeniu

Ponadto lektor przeprowadzi uczestników szkolenia przez proces tworzenia innowacji metodycznej, jej wdrażania, a później ewaluacji na podstawie innowacji łączącej wykorzystanie nowych technologii z rozwijaniem motywacji i zainteresowań uczniów dotyczących nauki języków obcych.

Czas emisji: 36 minut.

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-szkolenia!

210,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo