Zadania i obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Prawo    |    Czas trwania: 65 min

To e-szkolenie w czytelny sposób przypomina o zadaniach i obowiązkach, jakie czekają nauczycieli na zakończenie zajęć dydaktycznych. W trakcie szkolenia prowadzący odpowie na najczęściej pojawiające się pytania przy klasyfikacji rocznej a związane np.: z:

  • zmianą szkoły przez ucznia tuż przed klasyfikacją
  • "brakiem podstaw do klasyfikacji rocznej"
  • informowaniem ucznia i jego rodziców o proponowanej ocenie
  • wzorem opisowej oceny w klasach I-III
  • i wiele innych.

Lektor wskaże także główne punkty do samooceny pracy nauczycieli, które niewątpliwie będą stanowiły istotny punkt do pracy szkoły po pandemii.

Program szkolenia:

  1. Klasyfikacja roczna. Warunki promowania uczniów
  2. Odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z klasyfikacją roczną
  3. Dokumentacja szkolna. Najczęstsze błędy w wypełnianiu arkuszy ocen
  4. Odpowiedzi na pytania pojawiające się przy sporządzaniu dokumentacji przebiegu nauczania
  5. Samoocena pracy własnej nauczyciela.

Czas emisji: 65 minut.

 

 

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

 

  

210,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo