Zadania i obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Prawo    |    Czas trwania: 64 min

To e-szkolenie w czytelny sposób przypomina o zadaniach i obowiązkach, jakie czekają nauczycieli na zakończenie zajęć dydaktycznych. W trakcie szkolenia prowadzący odpowie na najczęściej pojawiające się pytania przy klasyfikacji rocznej a związane np.: z:

  • frekwencją ucznia
  • zmianą szkoły przez ucznia tuż przed klasyfikacją
  • "brakiem podstaw do klasyfikacji rocznej"
  • informowaniem ucznia i jego rodziców o proponowanej ocenie
  • wzorem opisowej oceny w klasach I-III
  • i wiele innych.

Szkolenie uwzględnia także zmiany wprowadzone w związku z ograniczonym funkcjonowaniem szkół i placówek.

Program szkolenia:

  1. Klasyfikacja roczna. Warunki promowania uczniów
  2. Odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z klasyfikacją roczną
  3. Dokumentacja szkolna. Najczęstsze błędy w wypełnianiu arkuszy ocen
  4. Odpowiedzi na pytania pojawiające się przy sporządzaniu dokumentacji przebiegu nauczania

Czas emisji: 64 minut.

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

 

  

205,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo