Świadomy rodzic – problem agresji w Internecie
Tematyka: Bezpieczeństwo, Rodzice    |    Czas trwania: 17 min

E-szkolenie „Świadomy rodzic – problem agresji w Internecie” dedykowane jest rodzicom uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich tych, dla których dobro dziecka jest najważniejsze.

Warto zrobić wszystko, aby ulepszyć i usprawnić sposób komunikowania, wzajemnego wsparcia i zaufania. Jeśli rodzic i szkoła chcą uchronić swoich podopiecznych przed trudną sytuacją, jaką jest zjawisko cyberprzemocy, to to szkolenie jest właśnie dla nich.

Cel szczegółowy szkolenia:

Szkolenie ma na celu ułatwić komunikację na linii rodzic-nauczyciel oraz zmniejszyć bądź zapobiegać pojawieniu się przypadków agresji elektronicznej.

Rodzice zostaną poinformowani:

  • czym jest agresja elektroniczna,
  • jakie są formy cyberprzemocy,
  • w jaki sposób rozpoznać, że ich pociecha została ofiarą cyberprzemocy,
  • jakie działania podjąć, gdy do agresji już dojdzie,
  • jak zapobiegać takim przykrym sytuacjom.
  • Do e-szkolenia zostały załączone materiały dla rodziców odnośnie form i działań prawnych, jakie należy podjąć, gdy dziecko zetknie się ze zjawiskiem cyberprzemocy.

Czas trwania: 17 minut.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-szkolenia!

129,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo