NOWA ODSŁONA | Skuteczna komunikacja z uczniami
Tematyka: Nauczanie, Rozwój osobisty, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 72 min

Otwarta komunikacja między nauczycielem a uczniem jest koniecznym elementem procesu dydaktycznego. Pobudza ona dziecko do myślenia, aktywności, działania i wpływa afirmatywnie na jego szerokorozumiany rozwój. A jednocześnie buduje pozytywy wizerunek pedagoga i jego autorytet. Dlatego ważnym jest, aby nauczyciele poznali metody skutecznej komunikacji, wiedzieli:

  • jak zachęcić ucznia do rozmowy, do aktywności,
  • jakich komunikatów unikać,
  • jak przekazywać informacje,
  • jaką postawę przyjąć w relacji nauczyciel-uczeń,
  • jak sprawić, żeby uczniowie ich słuchali.

W trakcie szkolenia zostaną przeanalizowane wszystkie elementy procesu komunikacji pod kątem ich poprawności i efektywności, biorąc pod uwagę rozmowy indywidualne z uczniami jak i zajęcia lekcyjne oraz zachęcając nauczycieli do refleksji na temat własnego sposobu komunikowania się.

Czas emisji szkolenia: 72 minuty.

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

225,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo