Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej
Tematyka: Dokumentacja szkolna    |    Czas trwania: 52 min

Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

Szkolenie dla rady pedagogicznej przeznaczone na potrzeby wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w każdej jednostce oświatowej, zarówno publicznej jak i niepublicznej.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani:

  • z przepisami prawa określającymi rodzaje dokumentacji pedagogicznej i zakresy informacji, które w tych dokumentach koniecznie muszą być zawarte,
  • z zasadami prowadzenia (wypełniania) dokumentów szkolnych oraz
  • sposobem dokonywania sprostowań i poprawek.

Prowadzący zwraca szczególną uwagę na aktualne przepisy prawne, w szczególności w zakresie nowych wzorów arkuszy ocen zgodnie z  rozporządzeniem MEN z 2019 r.

Uczestniczy szkolenia dowiedzą się także o:

  • konieczności ochrony danych osobowych uczniów przetwarzanych w dokumentacji,
  • potrzebie nadzoru nad dokumentami i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad obiegu dokumentacji w placówce,
  • postępowaniu w przypadku utraty, zniszczenia, kradzieży np. dziennika lekcyjnego.

W trakcie szkolenia „krok po kroku” wypełniany jest arkusz ocen i dziennik lekcyjny. Wykładowca dokładnie omawia zasady poprawności wnoszenia zapisów w poszczególnych wierszach.
Po omówieniu i zaprezentowaniu należytych zapisów, zarówno co do treści, zakresu, formy gramatycznej i językowej, nauczyciele zostają zaproszeni do wykonania praktycznych ćwiczeń.
Ćwiczenia polegają na wskazaniu błędów w prezentowanych niewłaściwie wypełnionych dokumentach!

Praca w grupach, prowadzona dyskusja między nauczycielami oraz szczegółowe komentarze prowadzącego dotyczące poszczególnych błędnych zapisów są sposobem nie tylko zaktywizowania uczestników szkolenia, ale przede wszystkim praktycznego zastosowania i utrwalenia przekazanej wiedzy. Ma to również na celu wdrożenie nauczycieli do samokontroli!

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający udział członków rady pedagogicznej w e-szkoleniu.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-szkolenia!

195,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo