Gospodarowanie finansami osobistymi
Tematyka: Rozwój kompetencji    |    Czas trwania: 29 min

Od roku szkolnego 2020/2021 nauczyciele-wychowawcy szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych na lekcjach wychowawczych są zobligowani realizować treści dotyczące m.in. finansów (Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020 r. poz. 1008) - § 2 ust. 1 w punkcie 1 litera c).

Tym samym proponujemy gotową lekcję online, która wprowadza uczniów w świat finansów - gospodarowania finansami osobistymi. W trakcie projekcji filmu uczniowie:

  • dowiedzą czym są finanse osobiste?
  • poznają konstrukcję budżetu domowego
  • nauczą się konstruować budżet domowy
  • zostaną zapoznani ze sposobami inwestowania pieniędzy
  • poznają pojęcie inflacji i jej wpływu na siłę nabywczą pieniądza.

Wszystkie pojęcia, które będzie stosował prowadzący, zostaną uczniom bardzo przystępnie wytłumaczone.

W trakcie zajęć uczniowie będą proszeni o wykonanie ćwiczenia.

E-lekcja dedykowana jest uczniom klas VI-VIII szkół podstawowych. 

 

 

 

E-lekcja dostępna jest do emisji przez pół roku od daty podanej przez Państwa przy składaniu zamówienia. Liczba odtworzeń w tym czasie jest nieograniczona.

E-lekcja to ciekawa alternatywa dla tradycyjnej lekcji, wykorzystująca aktywizujące metody pracy z uczniem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii dzieci otrzymują uporządkowaną wiedzę, podkreśloną odpowiednio dobranymi bodźcami wzrokowymi i słuchowymi, a także zapoznają się z prezentacją jako formą przekazania informacji.

139,00 PLN
Data emisji e-lekcji - dostęp przez pół roku od tej daty
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-lekcjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo